bien-chuc-danh-ma-vang
  • bien-chuc-danh-ma-vang
  • bien-chuc-danh-ma-vang0
  • bien-chuc-danh-ma-vang1
  • bien-chuc-danh-ma-vang2
  • bien-chuc-danh-ma-vang3

Biển chức danh mạ vàng

Giá : Liên hệ 0985330021

Sản phẩm là mặt đồng 2mm được mạ vàng sau khi hoàn thiện bằng công nghệ ăn mòn điện phân, Sản phẩm bền đẹp trường tồn theo thời gian, biển sang trọng và đẳng cấp tương ứng với chủ nhân khi sở hữu. Liện hệ trực tiếp với chúng tôi để có gián sản xuất.

Mô tả sản phẩm

CUng cấp biển chức danh đồng mạ vàng 24k. Sản phẩm được ăn mòn điện phân sau khi hoàn thiên được mạ vàng 24K cho sản phẩm sang trọng đẳng cấp tương xứng vị thế của người sở hữu.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá sản xuất trực tiếp