bien-chuc-danh-mica-de-2cm
  • bien-chuc-danh-mica-de-2cm
  • bien-chuc-danh-mica-de-2cm0
  • bien-chuc-danh-mica-de-2cm1
  • bien-chuc-danh-mica-de-2cm2
  • bien-chuc-danh-mica-de-2cm3

Biển chức danh mica đế 2cm

Giá : Liên hệ 0985330021
Hồng Đức bien-chuc-danh-mica-de-2cm

HD-22

HD-22 5.022 reviews 0 0 đ ) Biển chức danh mica đế 2cm Previously owned, in excellent condition In stock! Order now!

Biển mica trong đế dày 2cm, mặt mica dày 0.5cm, KT: 24x12x2(cm) được gia công CNC và máy Laser, liên kết với nhau bằng công nghệ ép thủy lực cho ra sản phẩm như đúc khuôn, bóng đẹp sang trọng được.

Mô tả sản phẩm

Biển mica trong đế dày 2cm, mặt mica dày 0.5cm, KT: 24x12x2(cm) được gia công CNC và máy Laser, liên kết với nhau bằng công nghệ ép thủy lực cho ra sản phẩm như đúc khuôn, bóng đẹp sang trọng được.