bien-dong-cong-an-mon
  • bien-dong-cong-an-mon
  • bien-dong-cong-an-mon0
  • bien-dong-cong-an-mon1
  • bien-dong-cong-an-mon2

Biển đồng cong ăn mòn

Giá : Liên hệ 0985330021

- Biển đồng được làm bằng các tấm đồng phẳng - Sử dụng hoá chất làm ăn mòn kim loại tạo nên phần nội dung chìm trên bề mặt tấm đồng. - Phần nội dung có thể được sơn màu hoặc không - Biển đồng được dùng phổ biến tại bên ngoài trụ sở công ty, Doanh nghiệp, dùng làm biển quầy lễ tân, thu ngân, biển phòng ban, chức danh...

Mô tả sản phẩm