bien-treo-day-tran-nha
  • bien-treo-day-tran-nha
  • bien-treo-day-tran-nha0
  • bien-treo-day-tran-nha1
  • bien-treo-day-tran-nha2
  • bien-treo-day-tran-nha3
  • bien-treo-day-tran-nha4
  • bien-treo-day-tran-nha5

Biển treo dây trần nhà

Giá : Liên hệ 0985330021
Hồng Đức bien-treo-day-tran-nha

HD-44

HD-44 5.044 reviews 0 0 đ ) Biển treo dây trần nhà Previously owned, in excellent condition In stock! Order now!

Biển treo trần nhà là biển được dùng trong không gian chung và chia khu vực sắp xếp chỗ ngồi cho khoa học và thuận tiện trong công việc. Biển được treo bằng dây xích chống rỉ, nhìn sang trọng và lịch sự, tạo không gian làm việc chuyên nghiệp cho mỗi công ty, dáp úng nhu cầu đó của các Công ty, CHúng tôi sẽ qua tư vấn và thiết kế biển để Quý Công ty có một không gian khoa học nhất.

Mô tả sản phẩm

 Biển treo trần nhà là biển được dùng trong không gian chung và chia khu vực sắp xếp chỗ ngồi cho khoa học và thuận tiện trong công việc. Biển được treo bằng dây xích chống rỉ, nhìn sang trọng và lịch sự, tạo không gian làm việc chuyên nghiệp cho mỗi công ty, dáp úng nhu cầu đó của các Công ty, CHúng tôi sẽ qua tư vấn và thiết kế biển để Quý Công ty có một không gian khoa học nhất.