bien-chuc-danh-viettel
  • bien-chuc-danh-viettel
  • bien-chuc-danh-viettel0
  • bien-chuc-danh-viettel1
  • bien-chuc-danh-viettel2

Biển chức danh Viettel

50,000 đ
Hồng Đức bien-chuc-danh-viettel

HD-94

HD-94 5.094 reviews 50000 50000 đ ) Biển chức danh Viettel Previously owned, in excellent condition In stock! Order now!

Biển chức danh Viettel là Biển chức danh đặt bàn mẫu của Công ty Viettel thiết kế riêng có bộ nhận dạng thương hiệu Logo mới kèm theo, Sản phẩm được Hồng Đức sản xuất và Cung cho các đơn vị Viettel trên toàn quốc, Biển dùng cho chức danh các lãnh đạo

Mô tả sản phẩm

Biển chức danh Viettel là Biển chức danh đặt bàn mẫu của Công ty Viettel thiết kế riêng có bộ nhận dạng thương hiệu Logo mới kèm theo, Sản phẩm được Hồng Đức sản xuất và Cung cho các đơn vị Viettel trên toàn quốc, Biển dùng cho chức danh các lãnh đạo

 

Kích thước và mẫu biển theo đúng Quy định, Liên hệ để biết thông tin Chi tiết về Biển chức danh Viettel